thiết kế web hải phòng

Tìm Kiếm

joomla 1.5 hay joomla 2,  joomla 3x  là một bản website CMS đã quá cũ và bị khai tử bởi nhà cung cấp nhưng vì những lý do nào đó mà bạn còn duy trì các phiên bản này.
Khi sử dụng các phiên bản PHP cao. 

VD: PHP version 5.4 trở lên khi sử dụng joomla bạn sẽ bị lỗi font chữ như ảnh dưới :
Lỗi font chữ trong joomla 1.5
Và chính vì lý do này mà rất nhiều bạn không chạy được website joomla 1.5 hay joomla 2,  joomla 3x trên các hosting linux đang sử dụng các phiên bản PHP 5X. Hoặc chạy nhưng lỗi font chữ không nhìn thấy gì. Thực tế là do phiên bản My sql của Hosting không phù hợp với phiên bản joomla 1.5 hay joomla 2,  joomla 3x 
Nhưng bạn có thể khắc phục được bằng cách :

Nếu trong PHP MyAdmin bạn đã chỉnh :MySQL connection collation là  utf8_general_ci
Và trong  file \templates\{your_template}\index.php và tìm xem có dòng sau chưa:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

Nếu đã làm rồi mà chưa được thì bạn cần làm thêm các bước sau đây : 

Bạn truy cập vào đường dẫn sau : 

Bạn cần sửa 2 file sau :
Trong đường dẫn 
libraries/joomla/database/database/mysql.php  và  libraries/joomla/database/database/mysqli.php

Comment dòng 186 bằng cách thêm // vào trước dòng đó.

//return ($verParts[0] == 5 || ($verParts[0] == 4 && $verParts[1] == 1 && (int)$verParts[2] >= 2));

Và add thêm đoạn code  database: return (1);

Sau khi sửa sẽ có dạng như sau : 

function hasUTF()
{
$verParts = explode( '.', $this->getVersion() );
//return ($verParts[0] == 5 || ($verParts[0] == 4 && $verParts[1] == 1 && (int)$verParts[2] >= 2));
return (1);
}

Sau đó upload lại 2 file này lên Hosting là bạn sẽ hết lỗi font chữ trên joomla 1.5 hay joomla 2,  joomla 3x .

Chúc bạn thành công.

CÔNG TY TNHH ISING
Địa chỉ : 913 Tôn Đức Thắng - Hồng Bàng - Hải Phòng
Văn phòng số 2 : 532 lô 22 Lê Hồng Phong - Hải Phòng
Mst: 0201645135 ĐT: 0974080227

thiết kế web chuyên nghiệp hải phòng, thiết kế web giá rẻ hải phòng, công ty thiết kế web hải phòng, dịch vụ thiết kế web tại hải phòng, huong dan seo website, cap quang fpt hcm , Thiết kế web, Phòng thu âm hải phòng,