thiết kế web hải phòng

Tìm Kiếm

Khi bạn cài đặt component hay module cho joomla các phiên bản joomla bạn rất hay bắt gặp các lỗi như sau : 

- JFTP::store: Bad response. Warning! – Failed to move
- JFTP::mkdir: Bad response
- JFTP::chmod: Bad response
- JFTP::store: Bad response
- JInstaller: :Install: Cannot find XML setup file

Lỗi phân quyền thư mục trong joomla

Và tất nhiên bạn không thể cài đặt thành công component, module hay plugin tiếp tục được
Và để giải quyết vấn đề này bạn cần làm một số thao tác như sau : 

Cách 1 : 

Bạn cần sửa lại đúng file configuration.php

public $ftp_host = '123.235.23.233'; //tại đây bạn gõ đúng địa chỉ FTP của mình
public $ftp_port = '21';
public $ftp_user = 'admin';  // tài khoản ftp của bạn
public $ftp_pass = '123456789'; // mật khẩu ftp
public $ftp_root = '';
public $ftp_enable = '1';

public $log_path = './logs';  // bạn gõ đúng đường dẫn vật lý tới thư mục logs trên website
public $tmp_path = './tmp';  // bạn gõ đúng đường dẫn vật lý tới thư mục tmp trên website
Sau đó lưu lại và upload lên hosting.

Bước tiếp theo bạn đăng nhập vào administrator của website joomla 
Bạn click vào menu System >> System Information >> tab Forder permissions
Bạn cần thực hiện phân quyền lại toàn bộ thư mục theo như danh sách bên dưới.

administrator/components Writable
administrator/language Writable
administrator/language/overrides Writable
administrator/language/en-GB Writable
administrator/manifests/packages Writable
administrator/manifests/files Writable
administrator/manifests/libraries Writable
administrator/modules Writable
administrator/templates Writable
components Writable
images Writable
images/content Writable
images/sampledata Writable
images/banners Writable
images/stories Writable
language Writable
language/overrides Writable
language/en-GB Writable
libraries Writable
media Writable
modules Writable
plugins Writable
plugins/search Writable
plugins/quickicon Writable
plugins/user Writable
plugins/editors-xtd Writable
plugins/extension Writable
plugins/captcha Writable
plugins/authentication Writable
plugins/content Writable
plugins/system Writable
plugins/finder Writable
plugins/editors Writable
plugins/twofactorauth Writable
plugins/josetta_ext Writable
templates Writable
configuration.php Writable
cache (Cache Folder) Writable
administrator/cache (Cache Folder) Writable
/home/admin/domains/samsongcaster.com.vn/public_html/logs (Log folder) Writable
/home/admin/domains/samsongcaster.com.vn/public_html/tmp (Temp folder) Writable


Cách 2 : 

Tại file configuration.php

Bạn tìm đến dòng : 

var $ftp_enable = ‘1’;  // đổi giá trị 1 mặc định thành 0

// đổi giá trị 1 mặc định thành 0 sau đó upload lại file này lên hosting.
Rồi thực hiện cài đặt lại các component và module của website nhé.
Chúc bạn thành công.

CÔNG TY TNHH ISING
Địa chỉ : 913 Tôn Đức Thắng - Hồng Bàng - Hải Phòng
Văn phòng số 2 : 532 lô 22 Lê Hồng Phong - Hải Phòng
Mst: 0201645135 ĐT: 0974080227

thiết kế web chuyên nghiệp hải phòng, thiết kế web giá rẻ hải phòng, công ty thiết kế web hải phòng, dịch vụ thiết kế web tại hải phòng, huong dan seo website, cap quang fpt hcm , Thiết kế web, Phòng thu âm hải phòng,